Oferujemy:

  • Montaż nagrobków
  • Poprawę nagrobków pochylonych
  • Liternictwo (dopisywanie napisów do istniejących nagrobków, piaskowanie i kucie liter, montaż liter metalowych)
  • Portrety w kamieniu
  • Zdjęcia na porcelankach i w kryształach